top of page
Hide and Seek

Trajecten voor kinderen en jongeren

Voor kinderen kan je alleenstaande sessies boeken, maar de ervaring leert dat je een beter en duurzamer resultaat hebt als je een traject loopt waarbij meerdere aspecten aan bod komen. Een kind behoort immers tot een gezin, als 1 gezinslid verandert, dan heeft dat effect op heel het gezin en andersom. 

Image by Cederic Vandenberghe

Verbeelding

Jonge kinderen zijn in een constante staat van hypnose.  Het bewustzijn is nog niet geheel gevormd. Daarom zijn ze zeer ontvankelijk voor suggesties. Met hun verbeelding kunnen ze eigen demonen verslagen, wat grote veranderingsprocessen in gang kan zetten. 

Image by Annie Spratt

Op weg naar verandering

Net zoals bij het coachen van volwassenen kijken we met de kinderen toekomstgericht. Vanuit de negatieve emoties of gedrag zoeken we wegen naar de gewenste positieve staat. Door het aanspreken van het onderbewuste kan dit snel en efficiënt gebeuren. 

Image by Jacky Zhao

Tools om emoties te controleren

Bij Klimop is het belangrijk dat het kind tools krijgt, zodat het controle voelt op de eigen emoties en lichamelijke   gewaarwordingen.  We oefenen samen met de ouders om een duurzaam resultaat te bekomen.  Het coachen van leerkrachten valt ook onder de mogelijkheden.

Integratieve hypnose en coaching helpt bij:

  • Verminderen van de impact van leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie, dyscalculie op het leren

  • Aanpakken van faalangst en perfectionisme

  • Controle over emoties zoals woede, agressie, angst en verdriet

  • Vergroten van focus en concentratie

  • Aanpakken van lastige gewoonten zoals uitstelgedrag, nagelbijten,...

  • Vergroten van zelfvertrouwen

  • Beter slapen

  • Broer-zusruzies

Hoe gaan we te werk bij een kindtraject?

Bij de opstart van een traject maak ik graag apart kennis met de ouders en het kind. Ik vind het belangrijk dat we met kinderen praten en niet over kinderen wanneer ze erbij zitten.  Als ouder kan je dan vrijuit praten en kan je ook duidelijk maken wat het probleem van het kind bij jou doet, losmaakt. Ik leg uit hoe ik werk en wat de onderliggende bedoelingen zijn. Samen bepalen we welk traject er gelopen wordt en stellen we de doelstellingen. 

Bij de kennismaking met je kind, leg ik op niveau uit hoe ik werk. Het kind maakt eventueel kennis met George, de aap die enorm gek is op hypnose, hypno-panda en begrijpt op zijn/haar niveau hoe het bewustzijn en het onderbewuste werkt. Je kind bepaalt aan welk probleem hij/zij wil werken en hoe het zich wél wil voelen. Het is belangrijk dat je kind bereid is om te veranderen.  Zonder deze bereidheid kan er geen traject gestart worden. 

Sessie 1

De eerste sessie met je kind draait rond 'Wie ben ik?'.  Zowel ik als je kind krijgt een duidelijker zicht op zijn/haar mogelijkheden en problemen.  Je kind krijgt al tools om zich beter te voelen, om de positieve krachten in zich te voelen. Daarnaast krijgt je kind een eerste ervaring met hypnose. Hierdoor zal je kind zich goed en ontspannen voelen. 

Sessie 2

Tijdens deze sessie geef ik gerichte informatie aan jullie, de ouders, zodat jullie je kind thuis goed kunnen begeleiden. Hoe beter je kind de tools thuis oefent, hoe sneller er veranderingen kunnen komen.  Door jouw aanpak te wijzigen, kan het zijn dat ook het gedrag van je kind makkelijk verandert. 

Sessie 3

Tijdens de derde sessie met je kind gaan we dieper werken rond het probleem.  Met nog meer tools en een gerichte hypnose, worden er grote veranderingen in gang gezet. 

Sessie 4

Je kind heeft al goed kunnen oefenen en voelt mogelijk al veranderingen.  We kijken waar je kind nog versterkt kan worden.  Een hypnose kan nu gericht zijn op mogelijke blokkades om verder te kunnen groeien. 

Sessie 5

Samen met je kind evalueren we de doelstellingen die aan het begin gesteld zijn.  We bekijken hoe het kind de oefeningen in het dagelijkse leven inzet. 

Sessie x

Het kan zijn dat je als ouder voelt dat je met dezelfde problematiek worstelt of dat het probleem bij je kind je eigen welbevinden sterk aantast.  Deze sessie is erop gericht om jou als ouder sterker te maken door middel van een hypnosesessie. Als je graag hypnose wilt ervaren, zodat je weet wat je kind zal voelen, kan deze sessie vroeger gepland worden.  

Extra sessies

Het kan ook zijn dat broers of zussen ook betrokken moeten worden. We bekijken of extra's sessies nodig zijn. 

Kosten

Een enkele sessie kost 60 euro per uur voor kinderen en 100 euro voor volwassenen. 

Een kindtraject kost 250 euro of 2 x 140 euro. 

Extra sessies kosten 50 euro voor kinderen, 60 euro voor volwassenen. 

Zeer efficiënte en vooruitstrevende studiebegeleiding kost 40 euro. (ter aanvulling van een traject)

ERVARINGEN

"Ik vond het leuk dat ik daarna helemaal tot rust ben gekomen na de hypnose. Het heeft ook gewerkt, want het lukte daarna om rustig te blijven bij een toets.  Misha heeft me door hypnose goed geholpen."

Finn, 10 jaar

"Door mijn dyscalculie had ik zeer grote achterstand bij rekenen.  Na een sessie met Misha lukte het me om nieuwe leerstof van wiskunde te begrijpen en heb ik nu een A-attest van 1A behaald.  

Ella 13 jaar

"Tilly was enthousiast na jullie sessie en heeft er duidelijk van genoten. 

Mama van Tilly, 15 jaar

Vul het contactformulier in voor meer informatie of om een traject te starten

Please take a moment to fill out the form.

Wat wil ik?

Bedankt voor je interesse!

bottom of page