top of page

Privacy Beleid

# Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 24 december 2023

Welkom bij Klimop Coaching. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in België.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Klimop Coaching, gevestigd in Leeuwlantstraat 34, 2100 Deurne, België, heeft als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens Misha Van Machelen. 

 

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

- Contactinformatie: Naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 

3. Doel van gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het beheren van afspraken en facturering.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Gegevensdeling

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wettelijk verplicht is.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.

6. Uw rechten

U hebt het recht om:

- Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens.
- Rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens te verzoeken.
- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
- Verwijdering van uw gegevens te verzoeken, onderhevig aan wettelijke beperkingen.

7. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.

 

8. Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres klimop.antwerpen@gmail.com.

9. Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijk of wetgeving weer te geven. Controleer regelmatig op updates.

Bedankt voor het vertrouwen in Klimop Coaching.

Misha Van Machelen
Klimop Coaching

bottom of page